Hemsjukvård

Hemsjukvård är privat och individuell vård som sker hemma hos patienten. Syftet med hemsjukvård är att stöda återhämtningen och hjälpa patienten att klara sig hemma, samt att minska på antalet läkarbesök och den tid som spenderas på sjukhus. Vi hoppas att Du genom InMedis tjänster hittar en tid som passar Dig och får flexibel vårdservice för Dig eller Dina anhöriga.

Hemsjukvård är bland annat:

  • läkemedelsbehandling
  • förnyande av recept
  • insulin- och andra injektioner
  • infusioner
  • provtagning och leverans av proverna till laboratoriet
  • mätning och uppföljning av blodtryck och -socker
  • vård av fistlar och sår
  • avlägsnande av stygn
  • kateterisering
  • ögondroppar

En pålitlig sjukskötare tar vid behov hand om Dig eller Dina anhöriga även nattetid.

Vi tillhandahåller nattvård för både vuxen- och barnpatienter. Långtidssjuka eller på sjukhus intagna patienter som kommer hem behöver vård och uppföljning dygnet runt. Vård som utförs nattetid är till exempel läkemedelsbehandling och intravenös näringstillförsel.

Avbytare för närståendevårdare

Närståendevårdare behöver egen tid och stimulans för att få nya krafter och orka vidare.

InMedis avbytartjänst är ett stöd i närståendevårdarens vardag. En skötare övertar med värme och öppna armar ansvaret att sköta om ett barn, en vuxen eller en senior som stannar hemma. Avbytaren sätter sig in i hur patienterna mår samt i deras sätt och vanor innan arbetet inleds.

Du kan tryggt lämna Dina anhöriga i en sjukskötares goda händer. En sjukskötare kan också pålitligt och kompetent utföra mer krävande vårdåtgärder i hemmet.