Hemsjukvård för barn

Barnpatienter är speciellt viktiga för oss. Företagets skötare har lång erfarenhet av barn med specialbehov och förmåga att utföra även mer krävande vårdåtgärder i hemmet. Oavsett sjukdom bemöter vi alltid barnet som ett barn först och främst. Vi ger Ditt sjuka barn heltäckande vård och en varm famn. För barnet är hemmet en trygg miljö där återhämtningen är snabbare. InMedi möjliggör högklassig hemsjukvård för yngre patienter. När ni kommer hem från sjukhuset kan vi med läkarens samtycke också komma hem för att hjälpa till med nödvändiga åtgärder, till exempel med slemsugning, läkemedel som ska inhaleras, viktuppföljning, matning med näsmagslang och intravenös antibiotika. Vi står gärna till tjänst med hjälp och råd för hemvård av äldre barn.

bigstock-_35693323_-_doctor_listens_by_stethoscope_little_girl.jpg

Barns föräldrar

Föräldrar till sjuka barn kan ibland råka ut för situationer då man måste komma iväg till viktiga möten trots att ens barn är sjukt. Om barnet insjuknar kan föräldrarna förlita sig på en pålitlig skötare och låta den unga patienten stanna hemma. Du och Din familj kan ha ärenden att sköta, och det är inte alltid möjligt att ta med ett barn med specialbehov. Vi vill hjälpa Dig och Din familj i sådana situationer genom att erbjuda pålitliga hemvårdstjänster.

För ditt barns bästa

Enligt Mannerheims Barnskyddsförbund är det bra för barn att så småningom vänja sig vid att vara med andra människor för att lära sig att också de kan ta hand om dem. Det gör det lättare för barn att bli självständiga.