Palliativ vård

InMedi Oy erbjuder vård av god kvalitet i livets slutskede. Vi ger kunden vård i hemmet, i en trygg och bekant miljö.

Syftet med palliativ vård är att göra kundens tillvaro lättare och stöda de anhöriga när slutet närmar sig. Vi ger krävande smärtbehandling hemma hos kunden.

Vi garanterar god livskvalitet i samband med den palliativa vården genom att respektera kundens rätt att bestämma själv. Vi ser till att kunden känner sig trygg och bevarar sitt värde. Vi strävar efter att uppfylla kundens behov/önskemål så gott vi kan.

InMedi Oy har en sjukskötare som utbildats inom palliativ vård.

Pallura.png Kotakta oss

saattohoito-sis.jpg